• İK
  • Başvuru Yap
  • Açık Pozisyonlar

İnsan Kaynakları Politikamız

TAD Yabancı Dil Kursları bünyesinde kurulu İnsan Kaynakları Birimi; çalışanların kurumun ilke ve hedeflerini benimsemelerini sağlamak, aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri, yaratıcı yönlerini ortaya koyabilecekleri ve en verimli şekilde çalışabilecekleri ortamı hazırlamak üzere faaliyetlerini sürdürmekte, öte yandan benimsediği sürekli gelişim felsefesi ile faaliyetlerinin temelini teşkil eden insan kaynakları uygulamalarının sürekli geliştirilmesi, yeni uygulamaların hayata geçirilmesi ve sistemin iyileştirilmesini sağlamak üzere de çalışmalar sürdürmektedir.

Eğitim ve gelişimin ömür boyu devam eden bir süreç olduğunun bilincinde olan Kurumumuzda, yukarıda belirtilen kapsamda;
Kurum içi düzenlemeleri çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gerçekleştirmek,
Çalışanlarımızın memnuniyeti ve iş doyumunu ön planda tutmak,
Çalışanlarımızın performanslarını artırmaya yönelik etkinlikler planlanmak,
Çalışanlarımızın işbirliği ve takımla çalışma anlayışını benimsemelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi uygulamalarını sürekli geliştirmek,
temel hedeflerimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

TAD Yabancı Dil Kursu olarak değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır.
TAD Dil Kursları çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Eğitim sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan TAD Yabancı Dil Kursu olarak, çalışanının sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol eder.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve sürekli gelişim bakış açısı ile önleyici faaliyetlerde bulunarak çalışanlarımızın mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlarız.

TAD Yabancı Dil Kursu, sağlık ve güvenlik konularında, çalışanlarına verdiği eğitimlerle ayrıca rehberlik etmekte, çalışan katılımının güvenlik kültürü üzerindeki önemi açısından birbirleriyle ve yöneticileriyle sürekli iletişim kurmalarına destek vermektedir. 

İnsan Kaynakları İş Başvuru Formu

İletişim


Merkez TAD Dil Kursu
ADRES: Cinnah Cad. No: 20 Kavaklıdere/ÇANKAYA
FAKS : 0312 468 25 38
FAKS-KURS : 0312 427 09 22

Şuanda açık iş ilanı bulunmamaktadır.

Şubeler

-->

Türk Amerikan Derneği