HAZIRLIK DESTEKProgram Açıklaması

 

Bilindiği üzere Türkiye genelindeki her üniversite (devlet ya da özel), üniversitelerine yeni katılan her öğrenciyi öncelikle bir İngilizce seviye tespit sınavına tabii tutmaktadır. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenciler, bölümlerine başlamadan önce 1 sene boyunca İngilizce hazırlık snıfında eğitim görmektedirler. Her üniversite kendine has bir İngilizce yeterlilik sınavı yapmaktadır. Örneğin ; bazı üniversitelerin sınavları okuma, yazma, dinleme bölümlerini içerirken diğerleri sadece gramer ve okuma bölümlerini içerebilir.

Toplam Program Süresi :

 

Üniversitelere göre değişiklik göstermektedir..

Yaş Grubu:

 

18 yaş ve üstü

Programa Kayıt İçin Zorunlu Minimum Seviye :

 

Bütün seviyelerde hazırlık destek programları düzenlenmektedir.

Programın Kitabı

 

Ders materyalleri kelime, dilbilgisi, soru bankası ve programımıza katılan öğrencinin hangi üniversite öğrencisi olduğuna göre çeşitlilik göstermektedir. (Bilgisayar destekli dinleme yapma, pratik ve konuşma, vb.)

Program İçeriği

 

Hazırlık atlama ve destek programlarımız, programa katılan öğrencilerimizin hangi üniversitede okuduklarına ve ne tür bir İngilizce sınavına gireceklerine göre gruplandırılır. Örneğin; bir öğrencinin gireceği sınavda dinleme, konuşma ve okuma bölümleri var ise; öğrencimiz benzer sınavı alacak öğrencilerle gruplanmaktadır. Eğer öğrencimiz İngilizce seviye sınavında sadece dil bilgisi ve okuma bölümlerinden sorumluysa, benzer sınava katılacak öğrencilerle gruplanmaktadır. Hazırlık destek kurslarımız tamamen sonuç odaklı olup, öğrencilerimizin ihtiyaçları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Şubeler

-->

Türk Amerikan Derneği