COPE KURSU

COPE Nedir ? Sınavın Amacı Nedir ?

 

COPE, Bilkent Üniversitesi lisans programlarına giren öğrencilerin İngilizce düzeylerini ölçen bir sınavdır. İngilizce Hazırlık Programı tarafından hazırlanan ve Okuma Becerisi (Reading), Dinleme Becerisi (Listening), Yazma Becerisi (Writing), Konuşma Becerisi (Speaking) ve Dil Bilgisi (Language)  bölümlerinden oluşan bu sınav yılda 3 kez verilir (Eylül, Ocak ve Haziran aylarında). COPE sınavının geçerlilik süresi girildiği tarihten itibaren 2 yıldır. 
COPE sınavları için telafi sınavı düzenlenmez. Sağlık raporları COPE sınavı için mazeret oluşturmaz.

Cope Sınav Formatı

 

BİRİNCİ AŞAMA
I. Aşama Sınavı’nın her bölümünde değişik seviyede İngilizce bilgi ve becerisine sahip olan 
öğrencilerin cevaplayabileceği sorular bulunmaktadır.  
I. Aşama Sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Her soru için beş cevap seçeneği bulunmaktadır. 
Her dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. 

İKİNCİ AŞAMA
OKUMA SINAVI (1 SAAT 20 DAKİKA): 
Üç  bölümden  oluşur.  Çeşitli  uzunlukta  verilen  okuma  parçalarına  ait  çoktan seçmeli  sorular  cevaplanır. Ana fikri anlama, detaylı okuma ve çıkarım yapabilme becerilerini ölçer. 

DİNLEME SINAVI (60 DAKİKA): 
İki dinleme parçasından oluşur. Dinlerken not alınır ve dinleme parçaları bittikten sonra çoktan seçmeli                                                               sorular  25  dakika  içinde  cevaplanır.  Ana  fikri  anlama  ve  detayları  takip  edebilme becerilerini ölçer.

Her dinleme parçası bir defa dinlenir. 

DİL BİLGİSİ SINAVI (40 DAKİKA): 
Dört  bölümden  oluşur  ve  her  bölümdeki  okuma  parçasının  boşlukları  uygun  kelimelerle doldurulur.

YAZMA SINAVI (1 SAAT): 
Bir bölümden oluşur. İki konu seçeneği verilir. Bir konu seçilerek 350 kelimelik bir kompozisyon 
yazılır. 
 

 

Şubeler

-->

Türk Amerikan Derneği